plaster

plaster
plaster {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. plastertra, Mc. plastertrze {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kawałek tkaniny pokryty z jednej strony środkiem leczniczym i substancją klejącą, utrzymującą go na skórze; też: przylepiec mocujący opatrunek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Plaster rozgrzewający. Plaster z gazą. Przykleić plaster na ranę. Opatrunek umocowany plastrem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dość cienki, płaski i szeroki kawałek czegoś, odkrojony od całości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Gruby, cienki, pokaźny plaster. Plaster polędwicy. Kroić wędlinę, warzywa w plastry. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'płat wosku w postaci zlepionych, sześciokątnych komórek uformowany przez pszczoły lub sztucznie, służący m.in. do magazynowania miodu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Plaster miodu. Wyjmować plastry z ula. <niem. z łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Plaster — Plas ter, n. [AS., a plaster (in sense 1), fr. L. emplastrum, Gr. ?, ?, fr. ? to daub on, stuff in; ? in + ? to mold: cf. OF. plastre a plaster (in sense 2), F. pl[^a]tre. Cf. {Plastic}, {Emplaster}, {Piaster}.] [Formerly written also… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • plaster — [plas′tər, pläs′tər] n. [ME < OE plaster & OFr plastre, both < LL plastrum, for L emplastrum < Gr emplastron, plaster < emplassein, to daub over < en, on, in + plassein, to form: see PLASTIC] 1. a pasty mixture, as of lime or… …   English World dictionary

  • Plaster — Promo Linkin Park Дата выпуска 2000 Жанр Рок Лейбл Warner Brothers Records …   Википедия

  • Plaster — Plas ter, v. t. [imp. & p. p. {Plastered}; p. pr. & vb. n. {Plastering}.] [Cf. OF. plastrer to plaster (in sense 2), F. pl[^a]trer.] 1. To cover with a plaster, as a wound or sore. [1913 Webster] 2. To overlay or cover with plaster, as the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • plaster — ► NOUN 1) a soft mixture of lime with sand or cement and water for spreading on walls and ceilings to form a smooth hard surface when dried. 2) (also plaster of Paris) a hard white substance made by adding water to powdered gypsum, used for… …   English terms dictionary

  • plaster — [n] thick, gooey material that hardens adhesive, binding, cement, coat, dressing, glue, gum, gypsum, lime, mortar, mucilage, paste, plaster of Paris, stucco; concepts 466,475 plaster [v] spread, smear adhere, bedaub, besmear, bind, cement, coat,… …   New thesaurus

  • plaster — na rany «coś, co przynosi pociechę, ulgę»: Każde twoje ciepłe słowo to dla mnie plaster na rany, uwierz mi. Roz tel 2002 …   Słownik frazeologiczny

  • plaster — The verb has inflected forms plastered, plastering …   Modern English usage

  • Plaster — The term plaster can refer to plaster of Paris, lime plaster, or cement plaster. This article deals mainly with plaster of Paris.Plaster of Paris is a type of building material based on calcium sulfate hemihydrate, nominally CaSO4·0.5H2O. It is… …   Wikipedia

  • plaster — plasterer, n. plasteriness, n. plasterlike, plastery, adj. /plas teuhr, plah steuhr/, n. 1. a composition, as of lime or gypsum, sand, water, and sometimes hair or other fiber, applied in a pasty form to walls, ceilings, etc., and allowed to… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”